Ligoninėms ir sanatorijoms

Vandens gerinimo sprendimai

Ligoninėms ir sanatorijoms

Operacinės, chirurgijos ir akušerijos skyriai, reanimacijos palatos, dializės, stomatologijos, privačios med. praktikos kabinetai, pradedant medicinos įrankių dezinfekcija ir baigiant vandens tiekimu tiesioginiam sąlyčiui su pacientu, reikalauja užtikrintos ir pastovios kokybės, mikrobiologiškai saugaus vandens. Kietas, druskingas, nefiltruotas vanduo kenkia ne tik jautriai medicinos įrangai, kurią greitai pažeidžia ir dažnai sugadina. Jis kenkia ir antrines paslaugas vykdančiai įrangai – gaminant maistą, skalbiant ir pan. Tai bendro naudojimo vanduo, kurį įstaiga sunaudoja ūkinėms reikmėms ir antrinėms paslaugoms. Taip pat tai patalpų šildymas, karšto vandens ruošimas, vandens procedūros, patalpų švara, maisto ruošimas, patalynės skalbimas ir pan. Skaidyti vandens filtravimo sistemą į technologines pakopas – finansiškai naudinga. Taupomos didžiulės sumos gaminant karštą vandenį, eksploatuojant vandentiekio sistemą, dirbant su medicinine įranga. PRIBUS specialistai padės tikslingai nuspręsti, kokio lygio filtravimas efektyviausias jūsų įstaigai, kiekviename vandens vartojimo taške.

Medicinos įstaigoms

Vandens gerinimo sprendimai

Medicinos įstaigoms

Tiekiamo vandens kokybė svarbi tiek medicinos personalui, tiek įrangą prižiūrintiems technikams, tiek ir pacientams, priimantiems gydymo paslaugą ir vandens tyrumą patiriantiems tiesiogiai. Kietas, druskingas, nefiltruotas vanduo kenkia, greitai pažeidžia ir dažnai neatstatomai sugadina jautrią medicinos įrangą. Diegiant vandens filtravimo sistemą – finansiškai naudinga. Taupomos didžiulės sumos gaminant karštą vandenį, eksploatuojant vandentiekio sistemą, dirbant su medicinine įranga. PRIBUS specialistai padės tikslingai nuspręsti, kokio lygio filtravimas efektyviausias jūsų įstaigai, kiekviename vandens vartojimo taške.