Nuo 2023 m. liepos 1 d. į naują higienos normą HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ perkelti ir papildyti reikalavimai karštam vandeniui, kurie anksčiau buvo įtvirtinti higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Į tiekiamo karšto vandens temperatūros reikalavimus specialistai rekomenduoja atsižvelgti ir gyventojams, kurie privačiuose namuose ir daugiabučiuose karšto vandens temperatūrą reguliuoja patys. Naudojant nepakankamai karštą vandenį, gali kilti rizika sveikatai. Nuolatinis tinkamas temperatūros palaikymas yra svarbiausia legioneliozės prevencijos priemonė.

Higienos normoje įtvirtintas reikalavimas, kad karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). Vandens tiekimo sistemoje taip pat turi būti sudaryta galimybė karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C.

 

Šaltinis: LR SAM, https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/naujoje-lietuvos-higienos-normoje-nustatyti-karsto-vandens-sveikatos-saugos-reikalavimai