vandens suvartojimas

Vandens suvartojimo normos – tai vandens tiekėjų Lietuvoje nustatytos normos vandens suvartojimui vienam gyventojui. Šie normatyvai priklauso nuo labai daug faktorių – pačio tiekėjo, gyventojo vandentiekio tipo, įrengtų įrenginių ypatybių ir t.t.

Apie suvartojimo normas aktualu žinoti visiems vandentiekį įsirengti planuojantiems gyventojams, kadangi nuo to gali smarkiai priklausyti kiek reikės mokėti kas mėnesį už vartojamą vandenį.

Šiame straipsnyje plačiau pakalbėsime apie vandens suvartojimo normas ir jų taikymą Lietuvoje.

Kaip įrengiamas vandentiekis ir nustatomos vandens vartojimo normos?

Vandentiekio rengimas visų pirma labai priklauso nuo jo būsimos paskirties. Miestuose ir gyvenvietėse jie turės kur kas kitokią paskirtį nei pavyzdžiui geležinkelių, rajoniniai ar kitokie komercinės paskirties vandentiekiai.

Kuriant vandentiekio projektą individualiam namui yra vertinami ir apskaičiuojami įvairūs pagrindiniai duomenys kurie yra reikalingi būtent tam projektui. 

Įrenginys yra steigiamas kartu atsižvelgiant į tos gyvenvietės ar miesto nustatytus normatyvus tokiu būdu, jog nesutrikdyti jau esamų vandens įrenginių darbui ir nebūtų jokių kliūčių plėsti vandentiekių tinklą ateityje.

Kartu vandentiekiui yra nustatomos ir vartojimo normos vienam gyventojui, remiantis tos gyvenvietės nuostatomis.

Vandens vartotojai ir suvartojimo normos

Vandentiekio tiekiamas vanduo gali būti vartojamas įvairių vartotojų ir įvairiems reikalams. Pagrindiniais vartotojais mieste ir gyvenvietėse yra laikomi gyventojai kurie vartoja vandenį:

  • Maistui ir gėrimams ruošti
  • Kūno švarai palaikyti
  • Skalbiniams
  • Buto ar namo švarai palaikyti

Ir kitiems reikalams.

Tokius gyventojus pilnai išlaiko centralizuoti ir pačių gyventojų įsirengti vandentiekiai. Taip pat neretai įrenginėjami vandens filtrai vandens valymui.

Tas vandens kiekis kuris yra suvartojams per vieną parą asmeniškai yra laikoma vidutine vandens suvartojimo norma. Savaime aišku, jog buitiniams reikalams suvartojamas vanduo esti nepastovus.

Suvartojimą kiekį įtakoja daug faktorių – miesto ir gyvenvietės dydis, pačio vandentiekio įrenginių naujumo ir būklės, klimato ir dar daugiau kitų veiksnių. Dėl šios priežasties vandens suvartojimo norma yra nepastovus ir pastoviai keičiasi.

Todėl projektuojant naują vandentiekį visuomet atsižvelgiama ne tik į vidutinę vandens suvartojimo normą, tačiau į minimalias ir maksimalias galimas normas būtent toje gyvenvietėje.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos didmiesčiai nuolat plečiasi, auga žmonių skaičius, didėja įvairių objektų skaičius, vandens suvartojimas vis labiau didėja. Dėl šios priežasties vandens tiekėjai didmiesčiuose bei kurortinio tipo miestuose yra paskelbtos didesnės vartojimo normos nei kur kitur.

Vidutinio suvartojamos vandens normos taikymas

Kaip žinia, gyventojai nustatytus mokesčius už vandenį įprastai moka pagal jiems taikomą vandens suvartojimo tarifą toje gyvenvietėje. T.y. tai ką “priskaičiuoja” skaitliukas. 

Jei dėl tam tikrų techninių priežasčių sutrinka vandens apskaitos prietaisų veikla yra sutrikusi, tuomet gyventojų suvartotas vanduo yra apskaičiuojamas pagal vidutinę vandens suvartojimo normą tai gyvenvietei.

Tiesa, jei apie gedimą patys gyventojai laiku nepraneša apie tai atitinkamoms institucijoms, o atvykus tikrinančiam asmeniui jis yra neįleidžiamas, tiems gyventojams yra taikomas vidutinė vandens suvartojimo norma padauginta iš koeficiento du. Tas pats yra taikoma ir su nuotekų skaičiavimui gyventojams.

Dėl šios priežasties tampa aišku, jog būtina laikytis skaidrių vandens vartojimo normų, kitu atveju teks papildomai mokėti nors ir nesuvartojote didesnio vandens kiekio. Jei kalba eina apie didmiesčius, čia vandens suvartojimo norma bus didesnė nei kitur, todėl reikės atsiskaityti dar didesnei sąskaitai už suvartotą vandenį.

Pabaigai

Straipsnyje aptarėme vandens suvartojimo normas. Ši normatyva yra svarbi norint reguliuoti gyventojų suvartojamo vandens kiekį Lietuvoje. 

Norint neišleisti daugiau pinigų nei numatyta už vandenį, būtina užtikrinti, jog jūsų vartojimo įpročiai yra skaidrūs ir yra nesutrikusi vandens suvartojimą skaičiuojančių įtaisų veikla. Kitu atveju gali reikti išleisti daugiau nei planavote.