Vandens tyrimai

Pokalbį apie vandens kokybę pradedame nuo jums tiekiamo vandens tyrimo. Tiekiamo vandens kokybė ir jūsų lūkesčiai jai yra esminės sąlygos rekomenduojant vandens filtravimo įrangą. Vandens tyrimas reikalingas visais atvejais, todėl mes savo klientams nemokamai tikriname vandenį*.

Vandens patikros paslauga skirta tiek gamybos ar paslaugų įmonėms, tiek privataus vandens šaltinio savininkams (gręžinio vanduo), tiek įstaigoms (vanduo darželyje, mokykloje, ligoninėje ir pan. )

Vandens tyrimai nemokamai*
PRIBUS atlikto vandens tyrimo sertifikuotais greitaisiais testais kainą kompensuojame, todėl mūsų klientams PRIBUS atlikti vandens tyrimai nekainuoja:

perkant vandens gerinimo įrangą iš PRIBUS;
užsakant įrangos aptarnavimo paslaugą;
garantinio aptarnavimo atveju.
☞ Mūsų kontaktai

Puiku, jei jau turite kokių nors vandens kokybės duomenų. Tai gali būti tiek anksčiau atlikto vandens tyrimo protokolas, tiek jūsų pačių ar artimų kaimynų vandens vartojimo patirtis. Pasikalbėkite, ar kaimynai pastebėjo kad kalkėja čiaupai, ruduoja vonia, ar vanduo smirdi ir panašiai. Kiekvienu atveju vandens kokybę rekomenduojame patikrinti naujai, ypač jei turimas vandens tyrimas atliktas prieš pusmetį ar seniau. Taip pat pravartu susižinoti ar kaimynai turi sumontavę kokią nors vandens filtravimo įrangą, o jeigu turi – konkrečiai kokią, ir ar yra ja patenkinti. Kuo daugiau detalių žinosite, tuo lengviau bus apsispręsti.

PRIBUS specialistai naudoja kompaktiškas nešiojamas vandens tyrimo laboratorijas, aprūpintas sertifikuotais pagrindinių vandens kokybės parametrų testais. Su šiomis mini laboratorijois galime atvykti į Jūsų namus, įstaigą ar biurą, ir per penkias minutes nustatyti pagrindinius vandens kokybės parametrus – vandens kietumą (kalkių kiekį), geležies kiekį bei kai kuriuos kitus rodiklius. Šie tyrimai yra nemokama paslauga mūsų klientams, perkantiems PRIBUS vandens gerinimo įrangą ir/arba užsakantiems įrangos aptarnavimo paslaugas.

Vandens tyrimas specializuotoje laboratorijoje
Specializuota laboratorija turi įspūdingai ilgą sąrašą parametrų, kurių koncentraciją vandens mėginyje gali ištirti. Galima, bet ar reikalinga ir tiklsinga – dažnas mūsų klientų klausimas. Yra nusistovėjusi standartinio laboratorinio vandens tyrimo protokolo forma, ir dažnai jos užtenka.

Jei turime reikalą su sudėtingu vandeniu, ir mūsų turimos mini laboratorijos resursų nepakanka, rekomenduojame papildomai atlikti atitinkamų parametrų tyrimą specializuotoje laboratorijoje. Mes galime patarti kaip tinkamai paimti mėginį, taip pat galime jį tinkamai paimti ir saugiai pristatyti į laboratoriją. Laboratorinių tyrimų kainą nustato laboratorija, mes šiuo atveju galime pagal laboratorijos reikalavimus nemokamai paimti vandens mėginį vietoje (dažnai čia naudojamas konservantu užpildytas specialus indas), ir jį saugiai bei laiku pristatyti į sertifikuotą laboratoriją. Vandens tyrimo rezultatai yra konfidencialūs, tyrimo užsakovas gali su jais susipažinti.

Pakartotinį vandens tyrimą atliekame nemokamai kuomet atvykstame aptarnauti sumontuoto įrenginio, -maždaug kartą per metus. Taip pat nemokamai tiriame vandens mėginį, kurį klientas pats pristato į mūsų biurą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Klientai iš kitų vietovių gali atsiūsti vandens mėginį tyrimui į artimiausią PRIBUS biurą.

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2003 “GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI”

GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI

Mikrobiniai rodikliai

Geriamasis vanduo vartojimo vietose turi atitikti šios higienos normos 1 lentelėje pateiktus mikrobinius rodiklius.

1 lentelė. Geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas Mėginio tūris, ml Ribinis mikroorganizmų skaičius
1. Žarninės lazdelės (Escherichia coli) 100 0
2. Žarniniai enterokokai 100 0
Fasuojamas geriamasis vanduo turi atitikti šios higienos normos 2 lentelėje pateiktus mikrobinius rodiklius.

2 lentelė. Fasuojamo geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas Mėginio tūris, ml Ribinis mikroorganizmų skaičius
1. Žarninės lazdelės (Escherichia coli) 250 0
2. Žarniniai enterokokai 250 0
3. Žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) 250 0
4. Kolonijas sudarantys vienetai 22 0C temperatūroje 1 100
5. Kolonijas sudarantys vienetai 37 0C temperatūroje 1 20
Toksiniai (cheminiai) rodikliai

Geriamasis vanduo vartojimo vietose turi atitikti šios higienos normos 3 lentelėje pateiktus toksinius (cheminius) rodiklius.

3 lentelė. Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai

Rodiklio Mato Ribinė rodiklio Reikalavimai analitės nustatymo metodui
pavadinimas vienetas vertė, ne daugiau kaip teisingumas, procentais glaudumas, procentais aptikimo riba, procentais
1. Akrilamidas µg/l 0,10 Nustatoma pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonės specifikaciją
2. Stibis µg/l 5,0 25 25 25
3. Arsenas µg/l 10 10 10 10
4. Benzenas µg/l 1,0 25 25 25
5. Benzpirenas µg/l 0,010 25 25 25
6. Boras mg/l 1,0 10 10 10
7. Bromatas µg/l 25 (nuo 2008 m. gruo-džio 26 d.-10) 25 25 25
8. Kadmis µg/l 5,0 10 10 10
9. Chromas µg/l 50 10 10 10
10. Varis mg/l 2,0 10 10 10
11. Cianidai µg/l 50 10 10 10
12. 1,2-dichloretanas µg/l 3,0 25 25 10
13. Epichlorhidrinas µg/l 0,10 Nustatoma pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonės specifikaciją
14. Fluoridas mg/l 1,5 10 10 10
15. Švinas µg/l 25 (nuo 2013 m. gruo-džio 26 d.-10) 10 10 10
16. Gyvsidabris µg/l 1,0 20 10 20
17. Nikelis µg/l 20 10 10 10
18. Nitratas mg/l 50 10 10 10
19. Nitritas mg/l 0,50 10 10 10
20. Pesticidai
20.1. Aldrinas µg/l 0,030 25 25 25
20.2. Dieldrinas µg/l 0,030 25 25 25
20.3. Heptachloras µg/l 0,030 25 25 25
20.4. Heptachlor- epoksidas µg/l 0,030 25 25 25
20.5. Kiti pesticidai µg/l 0,10 25 25 25
20.6. Pesticidų suma µg/l 0,50 25 25 25
21. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai µg/l 0,10 25 25 25
22. Selenas µg/l 10 10 10 10
23. Tetrachloretenas ir trichloretenas µg/l 10 25 25 10
24. Haloformų suma µg/l 150 (nuo 2008 m. gruo-džio 26 d. -100) 25 25 10
25. Vinilo chloridas µg/l 0,50 Nustatoma pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonės specifikaciją
4 lentelė. Geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai

Rodiklio Mato Specifikuota Reikalavimai analitės nustatymo metodui
pavadinimas vienetas rodiklio vertė teisingumas, procentais glaudumas, procentais aptikimo riba, procentais
1 2 3 4 5 6
1. Aliuminis µg/l 200 10 10 10
2. Amonis mg/l 0,50 10 10 10
3. Chloridas mg/l 250 10 10 10
4. Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos Skaičius 100 ml vandens 0 – – –
5. Spalva – Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių – – –
mg/l Pt (l = 436 nm) 30 10 10 10
6. Savitasis elektrinis laidis µS cm -1 20 0C tempera- tūroje 2500 10 10 10
7. Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 6,5 – 9,5 – – –
8. Bendroji geležis µg/l 200 10 10 10
9. Manganas µg/l 50 10 10 10
10. Kvapo slenkstis – Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių – – –
11. Permanganato indeksas mg/l O2 5,0 25 25 25
12. Sulfatas mg/l 250 10 10 10
13. Natris mg/l 200 10 10 10
14. Skonio slenkstis – Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių – – –
15. Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių – – –
16. Koliforminės bakterijos Skaičius 100 ml vandens 0 – – –
17. Bendroji organinė anglis mg/l Be nebūdingų žymių pokyčių – – –
18. Drumstumas – Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių – – –
DV pagal forma-ziną 4 10 10 10
19. Radiologiniai rodikliai
19.1. Tričio tūrinis aktyvumas Bq / l 100 – – –
19.2. Metinė efektinė dozė mSv per metus 0,10 – – –
Šaltinis:

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2003 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO, 2003.07.23d. Nr. V-455

Vilnius