Sunaudotos druskos ir vandens kiekis priklauso nuo to, koks regeneracijos būdas yra užprogramuotas minkštintuvo valdiklyje. Taigi, viskas priklauso nuo to ar jūsų filtras yra ekonomiškai efektyvus ir ekologiškas. Kuo mažiau vandens ir druskos minkštintuvas sunaudoja regeneracijai, tuo geriau aplinkai ir jūsų piniginei. Šiuo metu minkštinimo filtrai naudoja vieną iš 4 valdymo programų. Pagrindiniai jų skirtumai yra regeneracijos tipas ir dažnis. Toliau skaitykite apie regeneravimo metodus – nuo paprasčiausių iki ekonomiškiausių.

1. Regeneracija pagal laikmatį
Regeneracija vyksta kas nustatytą dienų skaičių. Kiekvienos regeneracijos metu minkštintuvas naudoja maksimalų druskos ir vandens kiekį, neišskirdamas kintamo vandens suvartojimo ir dervos nusidėvėjimo laipsnio, tarsi įrenginio užpildas kaskart būtų išeikvotas visu 100 procentų. Tai reiškia, kad įrenginys dažnai atsinaujina per anksti arba per vėlai, neatsižvelgdamas į realų sūrymo ir vandens poreikį. Ši regeneracija neprisitaiko prie kintančių sąlygų, todėl nėra ekonomiška.

• Pasenęs, neekonomiškas sprendimas
• Regeneracija kas nustatytą dienų skaičių
• Didelė priešlaikinio ar pavėluoto atsiplovimo rizika
• Perteklinės druskos ir vandens sąnaudos beveik kiekvienai regeneracijai
• Tiekiamas vanduo kartais gali būti nesuminkštintas, kietas

2. Regeneracija pagal vandens kiekį
Regeneracijos ciklas aktyvuojasi kai per įrenginį prateka tam tikras vandens kiekis, tai yra, kai iš tikrųjų sunaudojamas nustatytas vandens tūris, išreikštas litrais. Jei vanduo nenaudojamas, nereikalingo regeneravimo nebus. Įrenginys praleis nustatytą kiekį vandens, ir regeneracija įvyks iškart pasiekus nustatytą suminkštinto vandens kiekio ribą arba atidedant ją nustatytam laikui artimiausią parą, pagal laikmatį. Sąnaudos taip pat bus maksimalios. Atidedant regeneraciją nustatytam laikui artimiausiu metu yra rizika kad kurį laiką bus tiekiamas neminkštintas vanduo. Pavyzdžiui, užpildo geba minkštinti išeikvota, o artimiausia regeneracija prasidės naktį, tad visas vanduo, suvartotas gebai išsieikvojus, iki artimiausios regeneracijos bus kietas.

• Vidutinis ekonominis sprendimas
• Regeneruojate kiekvieną nustatytą suminkštinto vandens litrą
• Regeneravimo rizika netinkamu laiku
• Kieto vandens tiekimo rizika iki užprogramuotos regeneracijos naktį
• Neekonomiškos druskos ir vandens dozės

3. Proporcinga tūrio regeneracija
Šis būdas grįstas vidutiniu vandens vartojimu per dieną. Jei prietaisas skaičiuodamas dienos vidurkį numatys kad dervos pajėgumas baigsis greičiau nei numatytas maksimalus dienų skaičius tarp regeneracijų, jis regeneruos artimiausią naktį, nelaukdamas maksimalaus leistino pratekėjimo, ir taip sumažins kieto vandens tiekimo riziką. Tarkime, įrenginys užprogramuotas regeneruoti kas 2500 litrų suminkštinto vandens. Bet nutinka taip, kad per 6 paras įrenginys suminkština daugiau- 2400 l, ir žino, kad 7-tą parą jam neužteks dervos resursų vidutiniam paros kiekiui suminkštinti. Todėl įrenginys automatiškai regeneruos artimiausią naktį, nerizikuodamas suminkštinto vandens kiekiu sekančią dieną. Tačiau, jei įrenginys užprogramuotas tinkamai, jo regeneracijos sąnaudos bus proporcingos realiai sunaudotam vandens kiekiui – 2400 l. Vienų įrenginių sąnaudos regeneracijai priklauso nuo išeikvotos užpildo galios, o kitų ne. Todėl apie šią savybę verta teirautis pardavėjo.

• Ekonomiška regeneracija
• Regeneruoja kas nustatytą suminkštinto vandens kiekį, bet proporcingai skaičiuoja sąnaudas
• Regeneracija vyksta prieš pasibaigiant minkštinimo gebai
• Nėra kieto vandens tiekimo pavojaus
• Jonų mainų galimybės nėra visiškai išnaudotos
• Galimybė taupiau naudoti vandenį ir druską

4. Minkštinimo dervos gebos reguliavimas
Tai yra pažangiausias regeneravimo būdas, įdiegtas tik EcoWater eVOLUTION įrenginiuose. Prietaisai programuojami optimalioms druskos dozėms. Kuo druskos dozė yra tikslesnė, tuo mažesnė dervos dalis regeneruojama. Įrenginyje įdiegtas sumanus valdiklis, kuris seka vandens vartojimo įpročius ir savarankiškai pasirenka atitinkamas druskos dozes. Taip veikia naujasis EcoWater F1 algoritmas. Regeneracija aktyvuojama tada kai labiausiai apsimoka. Šiandien, išskyrus EcoWater, nė vienas kitas gamintojas minkštinimo filtruose nediegia tokios pažangios ir protingos elektronikos, kuri leidžia pasiekti maksimalų efektyvumą naudojant minimalias eksploatacines medžiagas. Prietaisas prisitaiko prie kintančio vandens vartojimo namuose ir metų metus optimizuoja druskos ir vandens dozę, o tai garantuoja didžiausią sutaupymą.

• Tik EcoWater eVOLUTION įrenginiuose
• Pažangus valdiklis
• Regeneracija optimaliu laiku
• Įrenginys atsinaujina tada kai labiausiai apsimoka
• Ekonomiškiausias vandens ir druskos naudojimas
• Minimalios eksploatavimo išlaidos
• Prietaisas moko tausoti namuose naudojamą vandenį